Hvor vil DU bo?

Prisklasser

Kr 360 000

Kr 490 000

Kr 590 000

Kr 690 000

Kr 790 000 

Reservert/solgt

Tomtevelger er kun en illustrasjon av feltet og endringer i kart og priser kan forekomme. Husk å sjekke kart og plandokumentene for bestemmelser på din tomt!

Reservasjon og kjøp av tomt

Du kan reservere tomt i Tjennheia. Etter at tomten er reservert, har du 14 dager på å bestemme deg om du skal kjøpe tomten. Dersom du bestemmer deg for å kjøpe tomten, skrives det kontrakt og tomta betales i sin helhet sammen med omkostninger!